Liiketoimintaa aloittavan turva-alan yrityksen kanssa sovittiin kumppanuussopimus liiketoiminnan kehittämisestä

Turvaukko Oy on valvontalaitteita maahantuova yritys, joka huolehtii myös asennuksesta asiakkaiden eri tarpeisiin ja ympäristöihin. Yritys on vastoittain aloittanut liiketoiminnan, ja hyvät sopimukset valmistajiin ovat mahdollistaneet loistavan pohjan liiketoiminnan aloittamiselle. Tavoitteena on kasvattaa yrityksestä merkittävä turva-alan toimija, joka tunnetaan laadukkaista ja luotettavista tuotteista sekä osaavasta asiantuntijapalvelusta. Yhteistyö aloitettiin sopimalla omistajuuteen pohjautuva, syvempi kumppanuus ja näin ollen kehityskustannukset pysyivät maltillisena nuorelle yritykselle.

Ongelma

Liiketoiminnalta puuttui selkeä liiketoimintasuunnitelma, johon nojautuen yritystä kasvatetaan. Aloittavan yrityksen ja yrittäjän päivittäiset kiireet eivät olleet mahdollistaneet vielä paneutumista tulevaisuuden suunnitelmiin. Tähän tarvittiin apua ja tukea.

Ratkaisu

Solmittiin syvempi kumppanuussopimus, joka rakentui yhteisomistukseen yhtiöstä, joten kustannukset aloittavalle yritykselle pysyivät maltillisina. Turvaukko Oy:lle luotiin liiketoimintamalli ja suunnitelma sen toteuttamiseksi sekä jalkauttamiseksi käytäntöön. Priolen puolelta tarjottiin asiantuntija-apua myös yritysjärjestelyihin liittyvissä käytännön toimenpiteissä.

Tulos

Selkeän suunnitelman pohjalta yrityksen kehittämiseen käytettävät panostukset saadaan käytettyä kustannustehokkaasti. Suunnitelma mahdollistaa toiminnan kehittymisen mittaroinnin ja näin ollen myös puuttumisen, mikäli korjaavia toimenpiteitä tai suunnanmuutoksia tarvitaan.

Yritys: Liperin Kunta

Julkissektorin organisaation tulevaisuuden skenaariot luovat pohjan strategiatyön jatkolle

Priole -kehitysmallin avulla syvennyimme pohtimaan tulevaisuuden tuomien muutostrendien vaikutusta Liperin kunnan elinvoimaan.

Lue lisää

Yritys: JKP Talohuoltopalvelut Oy

Emo- ja tytäryhtiön sulautuminen toteutettiin talouden, viestinnän ja prosessien kannalta sopivimmalla tavalla

Sulautumisen hallinnollinen puoli toteutettiin hallitusti ja sujuvasti, jolloin johto pystyi keskittymään muutosjohtamiseen ja ulkoiseen viestintään.

Lue lisää

Yritys: Jokiväri Oy / Talouspäällikköpalvelu

Jokivärille tehtiin sisällöltään ja laajuudeltaan juuri heidän tarpeisiinsa vastaava sopimus talouspäällikköpalvelusta

Talouspäällikkö vastaa talouden johtamisesta sekä itsenäisesti, että yhdessä johdon kanssa, ja tarjoaa siten merkittävän tuen johdon päätöksentekoon.

Lue lisää

Käytämme sivustolla evästeitä käyttökokemuksen ja markkinoinnin parantamiseksi.