Jokivärille tehtiin sisällöltään ja laajuudeltaan juuri heidän tarpeisiinsa vastaava sopimus talouspäällikköpalvelusta

Jokiväri Oy on korjausrakentamisen ammattilaisten joukko, jotka taitavat remontit niin sisä- kuin ulkotiloissa. Vahvuuksia ovat vuosikymmenten kokemus alalla työskentelystä sekä sitä kautta karttunut luja ammattitaito.

Ongelma

Yrityksessä oli tarve tuottaa johdon taloushallinnon ja sisäisen laskentatoimen palvelut tehokkaasti ja laadukkaasti toimialan erityispiirteet huomioon ottaen. Haluttiin henkilö vastaamaan talousasioista, kehittämään mittaamista ja ennustamista entistäkin tarkemmaksi sekä tukemaan johtoa ja taloushallintoa.

Ratkaisu

Laadittiin sisällöltään ja laajuudeltaan asiakkaan tarpeita vastaava sopimus talouspäällikköpalvelusta. Talouspäällikkö vastaa talouden johtamisen osa-alueista osittain itsenäisesti ja osittain johdon oikeana kätenä toimien. Tehtäviin kuuluvat esimerkiksi ulkoisen laskennan koordinointi, mittaaminen ja sen kehittäminen, budjetointi toimitusjohtajan tukena ja talouden sidosryhmille viestiminen.

Tulos

Ulkoisen talouspäällikön etuna on se, että työaika saadaan vastuualuelähtöisellä sopimuksella kohdistettua täysin yrityksen määrittämiin tarpeisiin. Sopimuksen jatkuvuuden ansiosta ulkoinen talouspäällikkö kuitenkin tuntee toiminnan ja on siihen sitoutunut. Palvelu mahdollistaa johdolle tärkeän tuen päätöksentekoon ja vapauttaa aikaa muihin tehtäviin.

Yritys: Liperin Kunta

Julkissektorin organisaation tulevaisuuden skenaariot luovat pohjan strategiatyön jatkolle

Priole -kehitysmallin avulla syvennyimme pohtimaan tulevaisuuden tuomien muutostrendien vaikutusta Liperin kunnan elinvoimaan.

Lue lisää

Yritys: Turvaukko Oy

Liiketoimintaa aloittavan turva-alan yrityksen kanssa sovittiin kumppanuussopimus liiketoiminnan kehittämisestä

Turvaukko Oy:n liiketoimintamallia tarkasteltiin uudelleen ja luotiin systemaattinen malli, jonka turvin liiketoimintaa on hyvä kehittää

Lue lisää

Yritys: JKP Talohuoltopalvelut Oy

Emo- ja tytäryhtiön sulautuminen toteutettiin talouden, viestinnän ja prosessien kannalta sopivimmalla tavalla

Sulautumisen hallinnollinen puoli toteutettiin hallitusti ja sujuvasti, jolloin johto pystyi keskittymään muutosjohtamiseen ja ulkoiseen viestintään.

Lue lisää

Käytämme sivustolla evästeitä käyttökokemuksen ja markkinoinnin parantamiseksi.