Korjausrakennusalan yrityksen kehittäminen toimialan tulevaisuuden muutosten kohtaamiseksi

Jokivärin toimintaympäristöä analysoitiin Tarve -vaiheen avulla. Yhteistyössä yrityksen kanssa muodostettiin neljä tulevaisuuden skenaariota, joiden pohjalta aloitettiin kehittämistoimenpiteiden suunnittelu. Työpajoissa määriteltiin tärkeimmät keinot, joiden avulla Jokiväri pystyy vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin. Kun tehtävät toimenpiteet ovat selvillä, muutos jalkautetaan organisaatioon digitaalisen muutosjohtamisen työkalun avulla.

Ongelma

Menestyvä ja kannattava yritys halusi varmistaa, että menestys kantaa myös pitkälle tulevaisuuteen. Vaikka yritys toteutti selkeitä ja aktiivisia toimenpiteitä toimintaa kehittääkseen, visio tulevaisuuden tarpeista vaati vielä kirkastamista.

Ratkaisu

Yhdessä Jokivärin johtoryhmän ja hallituksen jäsenien kanssa tarkastelimme toimialan tulevaisuutta ja pohdimme keinoja vastata muuttuviin tarpeisiin. Työpajojen systemaattinen malli ja osallistava toiminta mahdollistivat laadukkaan lopputuloksen.

Tulos

Jokivärille muodostettiin neljä tulevaisuuden skenaariota, jotka pyrkivät tiivistämään toimialaa koskevia muutoksia. Skenaarioiden pohjalta mietittiin keinoja, joilla menestyä kyseisten skenaarioiden toteutuessa. Keinot priorisoitiin, ja tärkeimpien keinojen toteuttamiseen ryhdyttiin pohtimaan toimenpiteitä. Muutoksen tueksi määritellään mittarit, joiden avulla muutosta pystytään seuraamaan.

Yritys: Hurry Oy

Asiantuntijaorganisaation kasvattaminen uudelle tasolle

Mainostoimistosta rakennettiin toimiva kokonaisuus arvon tuottamiseksi asiakkaille kustannustehokkaasti

Lue lisää

Yritys: Jokiväri Oy / Talouspäällikköpalvelu

Jokivärille tehtiin sisällöltään ja laajuudeltaan juuri heidän tarpeisiinsa vastaava sopimus talouspäällikköpalvelusta

Talouspäällikkö vastaa talouden johtamisesta sekä itsenäisesti, että yhdessä johdon kanssa, ja tarjoaa siten merkittävän tuen johdon päätöksentekoon.

Lue lisää

Yritys: Liperin Kunta

Julkissektorin organisaation tulevaisuuden skenaariot luovat pohjan strategiatyön jatkolle

Priole -kehitysmallin avulla syvennyimme pohtimaan tulevaisuuden tuomien muutostrendien vaikutusta Liperin kunnan elinvoimaan.

Lue lisää

Käytämme sivustolla evästeitä käyttökokemuksen ja markkinoinnin parantamiseksi.