Korjausrakennusalan yrityksen kehittäminen toimialan tulevaisuuden muutosten kohtaamiseksi

Jokivärin toimintaympäristöä analysoitiin Tarve-työpajan avulla. Yhteistyössä yrityksen kanssa muodostettiin neljä tulevaisuuden skenaariota. Näiden skenaarioiden pohjalta aloitetaan yrityksen kehittämistoimenpiteet ja näin ollen varmistutaan valmiudesta vastata korjausrakennusalan tulevaisuuden tarpeisiin.

Ongelma

Menestyvä ja kannattava yritys halusi varmistaa, että menestys kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Vaikka yritys toteutti selkeitä ja aktiivisia toimenpiteitä toimintaa kehittääkseen, visio tulevaisuuden tarpeista vaati vielä kirkastamista.

Ratkaisu

Yhdessä Jokivärin johtoryhmän ja hallituksen jäsenten kanssa tarkastelimme toimialan tulevaisuuden kehityssuuntia Tarve-työpajassa. Työpajan systemaattinen malli ja osallistava toiminta mahdollistivat laadukkaan lopputuloksen.

Tulos

Jokivärille muodostettiin neljä tulevaisuuden skenaariota, jotka pyrkivät tiivistämään toimialaa koskevia muutoksia. Skenaariot muodostavat pohjan yksittäisten kehitystoimenpiteiden tarpeen ja kiireellisyyden tarkastelulle. Lisäksi skenaariot mahdollistavat toiminnan fokuksen tarkastelun uudesta näkökulmasta.

Yritys: Joen Valvonta

Liiketoimintaa aloittavan turva-alan yrityksen kanssa sovittiin kumppanuussopimus liiketoiminnan kehittämisestä

Joen Valvonnan liiketoimintamallia tarkasteltiin uudelleen ja luotiin systemaattinen malli, jonka turvin liiketoimintaa on hyvä kehittää

Lue lisää

Yritys: Hurry Oy

Asiantuntijaorganisaation kasvattaminen uudelle tasolle

Mainostoimistosta rakennettiin toimiva kokonaisuus arvon tuottamiseksi asiakkaille kustannustehokkaasti

Lue lisää

Käytämme sivustolla evästeitä käyttökokemuksen ja markkinoinnin parantamiseksi.