Emo- ja tytäryhtiön sulautuminen toteutettiin talouden, viestinnän ja prosessien kannalta sopivimmalla tavalla

Talohuoltopalvelut.fi tarjoaa Joensuun alueella monipuolisesti kiinteistöhuollon palveluita yli 15 vuoden kokemuksella. Toiminnan lähtökohtana on, että hyvin huollettu kiinteistö takaa turvallisuuden ja asuinmukavuuden.

Ongelma

Konsernissa emo- ja tytäryhtiön liiketoiminnat haluttiin yhdistää yhteen yhtiöön. Tavoitteena oli prosessien selkeyttäminen niin organisaation sisäisesti kuin ulkoisestikin sekä hallinnollisen kustannustehokkuuden varmistaminen. Haluttiin selvittää paras tapa yhdistymisen toteuttamiselle sekä varmistaa toimenpiteen sujuvuus ja taloudellinen järkevyys.

Ratkaisu

Selvitettiin talouden, viestinnän ja prosessien kannalta tilanteeseen sopivin menettelytapa toimintojen yhdistämiselle. Laadittiin yhdessä johdon kanssa sulautumissuunnitelma, jonka mukaisesti toteutettiin tytäryhtiösulautuminen sekä nimen muutos yhteistyössä asiantuntijaverkostojen, mm. tilintarkastajan kanssa.

Tulos

Johto pystyi keskittymään muutosjohtamiseen organisaatiossa sekä yhdistymiseen liittyvään ulkoiseen viestintään, kun sulautumisen hallinnollinen puoli toteutettiin hallitusti ja sujuvasti. Hallitun sulautumisen seurauksena liiketoimintaa voidaan jatkaa luottavaisin mielin, itse asiaan keskittyen.

Yritys: Turvaukko Oy

Liiketoimintaa aloittavan turva-alan yrityksen kanssa sovittiin kumppanuussopimus liiketoiminnan kehittämisestä

Turvaukko Oy:n liiketoimintamallia tarkasteltiin uudelleen ja luotiin systemaattinen malli, jonka turvin liiketoimintaa on hyvä kehittää

Lue lisää

Yritys: Jokiväri Oy / Priole

Korjausrakennusalan yrityksen kehittäminen toimialan tulevaisuuden muutosten kohtaamiseksi

Jokiväri Oy:n visiota tulevaisuuden tarpeista kirkastettiin Priole -kehitysmallin avulla.

Lue lisää

Yritys: Hurry Oy

Asiantuntijaorganisaation kasvattaminen uudelle tasolle

Mainostoimistosta rakennettiin toimiva kokonaisuus arvon tuottamiseksi asiakkaille kustannustehokkaasti

Lue lisää

Käytämme sivustolla evästeitä käyttökokemuksen ja markkinoinnin parantamiseksi.