Asiantuntijaorganisaation kasvattaminen uudelle tasolle

Nopeasti kasvavien asiantuntijayritysten suurimpia haasteita ovat pääoman käytön tasapainottaminen sekä sen yrityskulttuuriin sopivien osaajien rekrytoiminen, kustannustehokasta toimintaa unohtamatta. Yritysten tulee fokusoida resurssinsa tehokkaasti omaan ydinosaamiseensa perustuen. Usein uusien osaajien saapuessa yritykseen houkutus palvelutarjoaman monipuolistamisesta kasvaa. Tämä johtaa hallitsemattomaan tarjoamaan ja näin ollen vaarana on kustannustehokkuuden häviäminen. Nopeassa kasvusuhdanteessa olevan yrityksen fokus voi kadota huomaamatta.

Ongelma

Asiakkaan resurssien ohjaaminen oli sekavaa ja asiantuntijoiden roolitus epäselvää. Tämä johti ristiriitoihin päivittäisessä tekemisessä. Työn alla olevat kehitystoimenpiteet olivat irrallisia osia, eivätkä ne muodostaneet yhtenäistä kokonaisuutta. Asiakkaan toiminnan fokus ja tulevaisuuden suunta vaativat kirkastamista.

Ratkaisu

Kehitystyö aloitettiin yhteisellä keskustelulla yrityksen omistajien kanssa. Yrityksen osaajien rooleja tarkennettiin ja tekemisen panokset kohdistettiin tehokkaammin, jotta loppuasiakkaille kyettäisiin tuottamaan enemmän arvoa. Lisäksi luotiin selkeä suunnitelma asiakkuuksien kehittämisestä erilaisten toimenpiteiden avulla, käytettävissä olevat resurssit huomioiden.

Tulos

Omistajien kanssa käydyn keskustelun avulla varmistuttiin, että sitoutuminen tulevaisuuden suuntaan pohjautuu omistajien tahtotilaan. Asiakkaalle määriteltiin kuusi kehityskohdetta, jotka muodostivat toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Asiantuntijoiden päivittäinen tekeminen saatiin virtaviivaisemmaksi ja näin ollen toiminnasta tuli selkeämpää ja kustannustehokkaampaa.

Yritys: JKP Talohuoltopalvelut Oy

Emo- ja tytäryhtiön sulautuminen toteutettiin talouden, viestinnän ja prosessien kannalta sopivimmalla tavalla

Sulautumisen hallinnollinen puoli toteutettiin hallitusti ja sujuvasti, jolloin johto pystyi keskittymään muutosjohtamiseen ja ulkoiseen viestintään.

Lue lisää

Yritys: Jokiväri Oy / Priole

Korjausrakennusalan yrityksen kehittäminen toimialan tulevaisuuden muutosten kohtaamiseksi

Jokiväri Oy:n visiota tulevaisuuden tarpeista kirkastettiin Priole -kehitysmallin avulla.

Lue lisää

Yritys: Jokiväri Oy / Talouspäällikköpalvelu

Jokivärille tehtiin sisällöltään ja laajuudeltaan juuri heidän tarpeisiinsa vastaava sopimus talouspäällikköpalvelusta

Talouspäällikkö vastaa talouden johtamisesta sekä itsenäisesti, että yhdessä johdon kanssa, ja tarjoaa siten merkittävän tuen johdon päätöksentekoon.

Lue lisää

Käytämme sivustolla evästeitä käyttökokemuksen ja markkinoinnin parantamiseksi.